Pedaal efficiëntie analyse

Als eerste in Nederland hebben wij het Apex meetsysteem in onze praktijk. Dit revolutionaire systeem is een pasfiets welke elektronisch verstelbaar is terwijl u fietst met een wattagemeting erin tot op 0,3 watt nauwkeurig, gekoppeld aan hartslag en cadans. Maar hiernaast maakt dit systeem een volledige analyse van de manier waarop u tijdens de pedaalomwenteling kracht zet. Het unieke van de Apex analyse is dat hij meet hoeveel kracht u levert met beide benen afzonderlijk 500x per omwenteling.

Het meest nauwkeurige systeem wereldwijd

De efficiëntie analyse is het enige systeem wereldwijd wat in staat is om aan allebei de zijden 500 keer per seconden te meten hoeveel kracht er geleverd wordt.

Ontwikkeling van kennis

Vélofysics is het enige bedrijf wat een dergelijke analyse gebruikt om tijdens een bikefit verder te kunnen fine-tunen in Nederland. 

Met deze informatie kunnen wij zien:

  • Welke spieren bij u dominant zijn in de pedaalomwenteling
  • Waar winst mogelijk is qua efficiëntie en kracht
  • Welke spieren overbelasten en dus blessuregevoelig zijn
  • Welke spieren onderbelast worden
  • Wat het effect is van een verandering in afstelling van uw fiets
  • Of uw traptechniek optimaal is
  • Waar asymmetrie aanwezig is tussen het linker- en rechterbeen

Hiermee krijgen wij dus een compleet beeld van hoe u uw lichaam belast tijdens het fietsen en kunnen we dat direct aanpassen.

Aan de hand van deze informatie kunnen wij uw fietspositie verder fine-tunen. Een verandering qua afstelling zal namelijk een verandering teweeg brengen in hoe u uw spieren belast. Bij de meting is het niet de bedoeling dat u een maximaal (inspannings) test doet, maar u krijgt wel wat weerstand te verduren, vergelijkbaar met een stevige tegenwind. Een variatie in weerstand heeft namelijk effect op hoe u op uw fiets zit en aangezien wij zo'n compleet mogelijk beeld willen over hoe u op uw fiets zit moet ook dit representatief zijn.

WhatsApp